Dziś: otwarte od 11 do 18

Akademia Edukacji Antydyskryminacyjnej

Rok szkolny 2022/2023

Akademia Edukacji Antydyskryminacyjnej to kurs, który pomaga nauczycielom/lkom języka polskiego oraz przedmiotów humanistycznych wzmocnić swoje kompetencje do tworzenia środowiska klasowego bezpiecznego i otwartego na różnorodność, gdzie liczą się dobre relacje oparte o równość, poszanowanie drugiego człowieka i współodpowiedzialność za siebie nawzajem.

 

Do kogo jest skierowany projekt?

Naszą grupą docelową są nauczyciele i nauczycielki przedmiotów humanistycznych ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Przyjmujemy także osoby uczące innych przedmiotów, a także pedagogów i pedagożki oraz psychologów i psycholożki!

Szczególnie zapraszamy min. 2 osoby aplikujące z jednej szkoły oraz rekomendowane przez absolwentki/ów jednej z siedmiu zakończonych już edycji Akademii.

 

Czego się można nauczyć?

Akademia jest oparta na autorskim Modelu Edukacji Włączającej 4W (wspólnota, widoczność, włączanie i wzmacnianie), który pomaga budować wspólnotę bezpieczną i wolną od dyskryminacji czy przemocy.

Akademia rozpoczyna się zjazdem stacjonarnym w Oświęcimiu, w siedzibie Muzeum Żydowskiego.
Zjazd obejmuje poznanie żydowskiej historii Oświęcimia, wizytę w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau a także wprowadzenie do modelu 4W, na którym będziemy pracowali przez kolejne pięć tygodni w formie online.

Program kursu jest podzielony na wątki dydaktyczne (wykorzystanie tekstów literackich), metodyczne (metody aktywizujące) oraz wychowawcze (wzmacnianie relacji).

 

Jak wygląda kurs?

Kurs będzie realizowany w formie hybrydowej:

– zjazd weekendowy inaugurujący w Oświęcimiu 
– pięć i pół tygodnia pracy indywidualnej i grupowej na platformie kursowej 
– dwa spotkania online na żywo w trakcie kursu
– dla absolwentów/ek planowany jest także wyjazd do Warszawy 

 

Co muszę zrobić, aby ukończyć Akademię?

– wziąć pełny udział w zjeździe inaugurującym w Oświęcimiu

– zrealizować min. ¾ zadań w kursie na platformie online 

– wziąć udział w co najmniej 1 z 2 spotkań online

– zrealizować lekcję lub działanie pedagogiczne

 

Kiedy to się będzie działo?

Pierwsza edycja kurs rusza w październiku 2022 r. Konkretne daty znajdziesz poniżej. 

 

Jak zapisać się na kurs?

Wybierz jeden odpowiadający Ci termin i aplikuj za pomocą linku pod tą datą. 

Edycja 1:
05.10-14.11.2022, w tym Oświęcim: 08-09.10.2022 

APLIKUJ

Edycja 2:
02.11 – 12.12.2022, w tym Oświęcim: 05-06.11.2022 

APLIKUJ

Edycja 3:
25.01 – 06.03. 2023, w tym Oświęcim: 28-29.01.2023 
APLIKUJ

Edycja 4:
20.02 – 03.04.2023, w tym Oświęcim: 25-26.02.2023 
APLIKUJ

Edycja 5:
12.04 – 29.05.2023, w tym Oświęcim: 15-16.04.2023 
APLIKUJ

Edycja 6:
17.05 – 19.06.2023, w tym Oświęcim: 13-14.05.2023
APLIKUJ

Edycja 7 (wakacyjna):
28.06 – 07.08.2023, w tym Oświęcim: 01-02.07.2023

APLIKUJ

 

Jakie są koszty?

Udział w zajęciach Akademii jest bezpłatny. Uczestnicy/czki pokrywają koszty dojazdu na zjazd inaugurujący w Oświęcimiu, a my zapewniamy wyżywienie i noclegi w pokojach 2-os.

 

Pytania?

Koordynatorka projektu: Karolina Turza, turza@ajcf.pl

 

Chcesz się dowiedzieć więcej?

=> Obejrzyj nagranie webinaru “Edukacja antydyskryminacyjna w polskiej szkole – jak zacząć?”

 

Projekt Kurs na empatię! jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG