Dziś: Zamknięte

Akademia Edukacji Antydyskryminacyjnej

Rok szkolny 2022/2023

Akademia Edukacji Antydyskryminacyjnej to kurs, który pomaga nauczycielom/lkom języka polskiego oraz przedmiotów humanistycznych wzmocnić swoje kompetencje do tworzenia środowiska klasowego bezpiecznego i otwartego na różnorodność, gdzie liczą się dobre relacje oparte o równość, poszanowanie drugiego człowieka i współodpowiedzialność za siebie nawzajem.

 

Do kogo jest skierowany projekt?

Naszą grupą docelową są nauczyciele i nauczycielki języka polskiego ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Przyjmujemy także osoby uczące innych przedmiotów humanistycznych.

Szczególnie zapraszamy min. 2 osoby aplikujące z jednej szkoły oraz rekomendowane przez absolwentki/ów jednej z siedmiu zakończonych już edycji Akademii.

Czego się można nauczyć?

Akademia jest oparta na autorskim Modelu Edukacji Włączającej 4W (wspólnota, widoczność, włączanie i wzmacnianie), który pomaga budować wspólnotę bezpieczną i wolną od dyskryminacji czy przemocy.

Pierwszy tydzień to wprowadzenie do modelu, a w każdym następnym tygodniu będziemy się przyglądać bardziej szczegółowo każdemu z filarów, tak by dobrze je rozumieć i umieć o nie zadbać w klasie / szkole.

Każdy z modułów jest dodatkowo podzielony na wątek dydaktyczny (wykorzystanie tekstów literackich), metodyczny (metody aktywizujące) oraz wychowawczy (wzmacnianie relacji).

Jak wygląda kurs?

Kurs będzie realizowany w formie hybrydowej:
– zjazd weekendowy inaugurujący w Oświęcimiu 
– pięć i pół tygodnia pracy indywidualnej i grupowej na platformie kursowej 
– trzy spotkania online na żywo w trakcie kursu
– zjazd weekendowy podsumowujący w Oświęcimiu 

Kiedy to się będzie działo?

Kurs rusza w październiku 2022 r. Konkretne daty podamy miesiąc wcześniej.

Jak zapisać się na kurs?

Rekrutacja zostanie otwarta latem 2022 r.

Jakie są koszty?

Udział w zajęciach Akademii jest bezpłatny. Uczestnicy/czki pokrywają koszty dojazdu na zjazd inaugurujący w Oświęcimiu.

Pytania?

Koordynatorka projektu: Karolina Turza, turza@ajcf.pl

Projekt Kurs na empatię! jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG