Dziś: otwarte od 11 do 18

Polityka prywatności

 

Klauzula Informacyjna Fundacji Edukacyjne Centrum Żydowskie w Oświęcimiu

Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie w Oświęcimiu zwana dalej „Fundacją” informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”):

1. Administrator danych osobowych

Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie w Oświęcimiu pl. ks. Jana Skarbka 5, 32-600 Oświęcim, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”).

2. Koordynator ds. RODO

Administrator wyznaczył Koordynatora ds. RODO, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e -mail: info@ajcf.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1 powyżej.

3. Podanie danych osobowych

Jeśli zamierzacie Państwo założyć konto oraz korzystać z naszych usług – zostaniecie poproszeni o podanie nam swoich danych osobowych. W związku z tym, że założenie konta lub złożenie zamówienie bez jego zakładania jest dobrowolne, również podanie przez Państwa danych osobowych ma dobrowolny charakter. Jednak bez ich otrzymania nie będziemy mieli możliwości założenia konta, nie będziemy mogli również informować Państwa o naszej aktywności oraz organizowanych przez nas przedsięwzięciach.

Zgoda na założenie konta jest jednocześnie zgodą na przesyłanie informacji handlowej przez Fundację Edukacyjne Centrum Żydowskie w Oświęcimiu za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 1219, z późn. zm.) na podany przez Panią/Pana adres mailowy.

4. Administrator zakłada możliwość

przetwarzania wizerunku osób biorących udział w organizowanych przez Administratora wydarzeniach lub działaniach kulturalnych i edukacyjnych. Uczestnictwo w takich aktywnościach jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie wizerunku danej osoby wyłącznie dla celów związanych z promocją działalności Fundacji, (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administrator każdorazowo będzie informował osoby, których dane dotyczą o takiej możliwości w odniesieniu do każdego wydarzenia z osobna.

5. Cele i podstawy przetwarzania

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane: